• Całkowity koszt uczestnictwa w kursie: studenci klas solowych – 1950 zł, w tym 550 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 430 euro), studenci kameralistyki – 1700 zł, w tym 350 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 375 euro). Cena bez zakwaterowania i wyżywienia: soliści – 800 zł (studenci zagraniczni – 175 euro), kameraliści – 600 zł (studenci zagraniczni – 130 euro).
  • Uczestnik ma obowiązek przywieźć nuty akompaniamentu, strój koncertowy, pulpit.
  • Organizatorzy Zakopiańskiej Akademii Sztuki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.
  • Zaleca się posiadanie przez uczestników Akademii ubezpieczenia od kosztów leczenia.
  • Każdy uczestnik ma zagwarantowane cztery lekcje po 45 min. (po dwie lekcje u dwóch wybranych profesorów), zakwaterowanie w pokoju 1-, 2 lub 3-osobowym w hotelu w Zakopanem, pełne  wyżywienie.
  • Pierwszy dzień Kursu jest dniem przyjazdu, w którym zapewniona jest kolacja.
  • Ostatni dzień to dzień wyjazdu po śniadaniu.

Zgłoszenie – wyłącznie drogą mailową! – wraz z dowodem wpłaty zaliczki przelewem na konto Fundacji „Musica Mundana” w wysokości 550 zł (soliści) lub 350 zł (kameraliści) należy nadesłać na adres: zakademia.sztuki@gmail.com

Numer konta bankowego:

Fundacja „Musica Mundana”

PKO SA, nr 44 1240 1330 1111 0010 5899 3193

z dopiskiem: XXIV Edycja ZAS

Termin zgłoszenia i wpłaty całości kwoty – do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z kursu.

Uczestnictwo kandydatów potwierdzimy pocztą elektroniczną.

Barbara Markowicz
tel. kom. +48 692 642 616

Informacja Międzynarodowa – Szymon Krzeszowiec
tel. + 48 604 987 500
e-mail: krzeszowiec@yahoo.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYpobierz