Całkowity koszt uczestnictwa w kursie

EARLY BIRD – ZGŁOSZENIA DO 30 CZERWCA 2024:

 • studenci klas solowych – 1750 zł, w tym 550 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 400 euro);
 • studenci kameralistyki – 1500 zł, w tym 350 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 350 euro).

Cena bez zakwaterowania i wyżywienia:

 • soliści – 700 zł (studenci zagraniczni – 160 euro);
 • kameraliści – 500 zł (studenci zagraniczni – 120 euro).

ZGŁOSZENIA PO 30 CZERWCA 2024:

 • studenci klas solowych – 1950 zł, w tym 550 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 450 euro);
 • studenci kameralistyki – 1700 zł, w tym 350 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 390 euro).

Cena bez zakwaterowania i wyżywienia:

 • soliści – 800 zł (studenci zagraniczni – 180 euro);
 • kameraliści – 600 zł (studenci zagraniczni – 140 euro).

  Uwagi praktyczne:

  • Uczestnik ma obowiązek przywieźć nuty akompaniamentu, strój koncertowy, pulpit.
  • Organizatorzy Zakopiańskiej Akademii Sztuki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.
  • Zaleca się posiadanie przez uczestników Akademii ubezpieczenia od kosztów leczenia.
  • Każdy uczestnik ma zagwarantowane cztery lekcje po 45 min. (po dwie lekcje u dwóch wybranych profesorów), zakwaterowanie w pokoju 1-, 2 lub 3-osobowym w hotelu w Zakopanem, pełne  wyżywienie.
  • Pierwszy dzień Kursu jest dniem przyjazdu, w którym zapewniona jest kolacja.
  • Ostatni dzień to dzień wyjazdu po śniadaniu.
  Zgłoszenie – wyłącznie drogą mailową! – wraz z dowodem wpłaty zaliczki przelewem na konto Fundacji „Musica Mundana” w wysokości 550 zł (soliści) lub 350 zł (kameraliści) należy nadesłać na adres: zakademia.sztuki@gmail.com

  Numer konta bankowego:
  Fundacja „Musica Mundana”
  PKO SA, nr 44 1240 1330 1111 0010 5899 3193
  z dopiskiem: XXV Edycja ZAS

  Ostateczny termin zgłoszenia i wpłaty całości kwoty – do dnia 31 sierpnia 2024 r.
  Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z kursu.
  Uczestnictwo kandydatów potwierdzimy pocztą elektroniczną.

  Barbara Markowicz
  tel. kom. +48 692 642 616
  Informacja Międzynarodowa – Szymon Krzeszowiec
  tel. + 48 604 987 500
  e-mail: krzeszowiec@yahoo.com
  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYpobierz