• Marcin Markowicz i prof. Tomasz Strahl z kapelą
    Marcin Markowicz i prof. Tomasz Strahl z kapelą

Warunki uczestnictwa

  • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie: studenci klas solowych – 1600 zł, w tym 300 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 450 euro), studenci kameralistyki – 1400 zł, w tym 180 zł zaliczki (studenci zagraniczni – 400 euro).
  • Uczestnik ma obowiązek przywieźć nuty akompaniamentu, strój koncertowy, pulpit.
  • Organizatorzy Zakopiańskiej Akademii Sztuki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kradzieże.
  • Zaleca się posiadanie przez uczestników Akademii ubezpieczenia od kosztów leczenia.
  • Uczestnik niepełnoletni na życzenie rodziców może zostać objęty opieką opiekuna.
  • Każdy uczestnik ma zagwarantowane 4 lekcje po 45 min., zakwaterowanie w pokoju 1-, 2- lub 3-osobowym w hotelu w Zakopanem, pełne  wyżywienie.
  • Pierwszy dzień Kursu jest dniem przyjazdu, w którym zapewniona jest kolacja. 
  • Ostatni dzień to dzień wyjazdu po śniadaniu.

Zgłoszenie – wyłącznie drogą mailową! – wraz z dowodem wpłaty zaliczki przelewem na konto Fundacji "Musica Mundana" w wysokości 300 zł (soliści) lub 180 zł (kameraliści) należy nadesłać na adres: biuro@zakartacademy.info

Numer konta bankowego:

Fundacja "Musica Mundana"

PKO SA, nr 44 1240 1330 1111 0010 5899 3193

z dopiskiem: XX Edycja ZAS

 

Termin wpłaty całości kwoty – do dnia 30 września 2018 r.

Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z kursu.

Uczestnictwo kandydatów potwierdzimy pocztą elektroniczną.                                              

Barbara Markowicz
tel. kom. +48 692 642 616

Informacja Międzynarodowa – Marcin Markowicz
tel. + 48 608 055 767